Vítejte na internetových stránkách Štývarova dětského sboru Třinec

Štývarův dětský sbor Domu dětí a mládeže Třinec, založený v roce 1961 Dorkou Peřinovou, nese jméno svého dlouholetého sbormistra Václava Štývara. Sbor pracuje pod vedením sbormistryně Aleny Kostkové. Pravidelné středeční a sobotní zkoušky doplňují víkendová soustředění, zimní a letní tábory v Turistickém středisku DDM v krásném prostředí Nýdku - Hluchové. Sbor pořádá koncerty pro základní školy v Třinci a okolí, koncertní zájezdy v rámci České republiky a okolních zemí, účastní se výměnných koncertních pobytů s družebními sbory a také sborových festivalů a soutěží. Repertoár tvoří úpravy lidových písní, tvorba současných českých i zahraničních autorů, zvláštní kapitolou je pak tvorba Václava Štývara, skladatele dětských a táborových písní psaných přímo pro ŠDS. Sbor se věnuje i staré a sakrální hudbě, pravidelně pořádá i Vánoční koncerty.

V roce 2011 oslavil Štývarův dětský sbor 50. výročí svého založení sérií tří koncertů nazvaných Celý Třinec zpívá. O rok později oslavil životní jubileum Václav Štývar.

Za již více než 50 let existence sboru se kolem něj vytvořil systém přípravných sborů a několik menších komorních sborů. Oddělení souborů DDM Třinec čítá dnes kolem 80 malých, větších i dospělých zpěváků. (počty jsou z roku 2011/2012)

Přípravné sbory zajišťují hlavnímu sboru trvalý "přísun" kvalitně připravených zpěváčků, kteří postupně nahrazují ty, co z různých důvodů odcházejí. Je tak zaručena kontinuita fungování a vystupování sboru. V komorním sboru Camerata naopak nacházejí uplatnění zpěvačky, které chtějí ve zpívání pokračovat i poté, co odrostou.

Štývarův dětský sbor má pravidelné zkoušky ve středy 15:30 - 17:00 a v soboty 8:00 - 9:30 ve dvou zkušebnách v přízemí DDM Třinec.